ตัวเร่งปฏิกิริยาของ Apex Legends มีบางอย่างสำหรับทุกคน

Apex Legends Catalyst อาจจัดเป็นตำนานการป้องกัน แต่เฟอร์โรฟลูอิดเอนกประสงค์ของเธอทำให้มั่นใจว่าผู้เล่นทุกคนจะพบว่าเธอมีประโยชน์ Apex Legends ‘ ฤดูกาลที่ 15 Eclipse นำเสนอตำนานที่เล่นได้ใหม่ Tressa Crystal Smith หรือที่รู้จักในชื่อ Catalyst เป็นตำนานการป้องกันที่เข้าร่วม Apex Games เพื่อให้เธอสามารถเลี้ยงตัวเองได้หลังจากตกงานใน Cleo...